Con người là chủ thể của xã hội, là nguồn lực quyết định sự phát triển đất nước. Sự phát triển thể lực, trí lực và tâm hồn của mỗi cá nhân là rất quan trọng. Một quốc gia chỉ vững mạnh khi con người được phát triển toàn diện cả thể lực và trí lực, trong đó yếu tố tiên quyết cho sự phát triển này không những là nguồn dinh dưỡng thiết yếu như lúa, gạo, thực phẩm và các sản phẩm sữa mà cần có một chế độ chăm sóc sức khỏe bền vững. Tập đoàn TH hiểu rằng đầu tư vào phát triển thể lực và trí lực là phát triển nòi giống của dân tộc, là đầu tư vào phát triển bền vững mang tính chiến lược quốc gia. Đặt lợi ích riêng của Tập đoàn nằm trong lợi ích chung của quốc gia. Tập đoàn TH không tìm cách tối đa hóa lợi nhuận mà nỗ lực để hài hòa mọi lợi ích. Hãy chung tay làm ly sữa tốt nhất bằng tấm lòng và trái tim người mẹ.

Tập đoàn TH tiên phong đặt nền móng cho ngành sữa tươi sạch tại Việt Nam giúp thay đổi bản chất ngành sữa theo hướng tích cực vì sức khỏe cộng đồng. Đến nay TH đang dẫn đầu thị phần sữa tươi và xác lập kỷ lục là “Trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao lớn nhất châu Á”, trở thành thương hiệu tự hào quốc gia vươn tầm quốc tế. Kế thừa nền tảng đó, tập đoàn TH tiếp tục tiên phong và đặt nền móng cho các dòng sản phẩm hữu cơ (organic) theo tiêu chuẩn của Châu Âu, Mỹ như rau, sữa và dòng sản phẩm thảo dược hoàn toàn từ thiên nhiên.