Định hướng của Tập đoàn là sản xuất các sản phẩm Thảo Dược hoàn từ thiên nhiên và với chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm sẽ phục vụ cả người tiêu dùng tại các nước phát triển Âu-Mỹ, Công ty Cổ phần dược liệu TH đã hợp tác với các Công ty và Viện nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực này để thực hiện nghiên cứu phát triển sản phẩm:
Hợp tác với Công ty tư vấn phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe A&R (Đức) để phát triển các ý tưởng sản phẩm từ các dược liệu qúy của Việt Nam.
Hợp tác với Công ty nông nghiệp Breeding Botanicals International (BBI Thụy Sỹ) để đánh giá điều kiện tự nhiên lựa chọn vùng trồng và xây dựng phương pháp canh tác dược liệu phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
Hợp tác với Viện nghiên cứu thực phẩm Nizo (Hà Lan) để nghiên cứu công thức và xây dựng quy trình sản xuất các sản phẩm đồ uống chức năng theo định hướng của Tập đoàn TH.
Hợp tác với Công ty Gauger & Associates (Mỹ) thực hiện các thử nghiệm khách hàng tại Mỹ và Việt Nam để kiểm chứng sự phù hợp của sản phẩm đối với người tiêu dùng tại mỗi thị trường.